شاید این جمعه بیاید ! شاید !

به امید آنکه روز به روز خود را برای ظهور آماده تر کنیم

شاید این جمعه بیاید ! شاید !

به امید آنکه روز به روز خود را برای ظهور آماده تر کنیم

شاید این جمعه بیاید ! شاید !

کاش بتوانیم نوکریِ نوکران تو را بکنیم....

______________________________________________
**********************************************

دوستان عزیز!!!
برای دستیابی سریع و آسان به مطالب مورد نظرتان میتوانید از بخش کلمات کلیدی استفاده کنید

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

حديث تصادفي

به نام خداوند رحمن و رحیمدر صورتی که میخواهید به ما کمک مالی کنید، پرداخت های خود را هر اندازه که در توانتان است پرداخت کنید.

کمک کنید

هر چند کم

قطره قطره جمع گردد ....


1) مقدار پرداخت: 500 ت                 پرداخت کمک


2) مقدار پرداخت: 1000ت                پرداخت کمک


3)مقدار پرداخت: 2000 ت                پرداخت کمک


4) مقدار پرداخت: 5000 ت               پرداخت کمک


5)مقدار پرداخت: 10000 ت              پرداخت کمکدوستان عزیز توجه نمایید که کمک صرفا مالی نیست.
 اگر نمیتوانید کمک مالی کنید مهم نیست. مهم این است که میخواستید کمک کنید که این صفخه را باز کردید.
 جهت درخواست کمک های غیر مالی از طریق صفحه تماس با ما واقع در منوی اصلی بالای وبلاگ، با ما درمیان بگذارید.

برگرفته از : zendegipolnist.blog.ir

دوستان عزیز توجه نمایید که کمک صرفا مالی نیست.
 اگر نمیتوانید کمک مالی کنید مهم نیست. مهم این است که میخواستید کمک کنید که این صفخه را باز کردید.
 جهت درخواست کمک های غیر مالی از طریق صفحه تماس با ما واقع در منوی اصلی بالای وبلاگ، با ما درمیان بگذارید.

برگرفته از : zendegipolnist.blog.ir

برای کمک به امور خیریه از طریق رو به رو کمک کنید                         پرداخت کمکدوستان عزیز توجه نمایید که کمک صرفا مادی نیست. اگر پول ندارید هیچ اشکالی ندارد. مهم این است که میخواستید کمک کنید که این صفحه را باز کردید. برای انجام کمک های غیر مادی، وارد صفحه (تماس با ما) شوید و به ما بگوییددوستان عزیز توجه نمایید که کمک صرفا مالی نیست.
 اگر نمیتوانید کمک مالی کنید مهم نیست. مهم این است که میخواستید کمک کنید که این صفخه را باز کردید.
 جهت درخواست کمک های غیر مالی از طریق صفحه تماس با ما واقع در منوی اصلی بالای وبلاگ، با ما درمیان بگذارید.

برگرفته از : zendegipolnist.blog.ir

دوستان عزیز توجه نمایید که کمک صرفا مالی نیست.
 اگر نمیتوانید کمک مالی کنید مهم نیست. مهم این است که میخواستید کمک کنید که این صفخه را باز کردید.
 جهت درخواست کمک های غیر مالی از طریق صفحه تماس با ما واقع در منوی اصلی بالای وبلاگ، با ما درمیان بگذارید.

برگرفته از : zendegipolnist.blog.ir


هدايت به بالاي